Blog

Yenilikçi girişimlere dijital yatırım fırsatı sunan efonla'dan yatırımcılık ve girişimcilik hakkında bilgilendirici paylaşımlar!

Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Avantajları Nelerdir?

Çekirdek ve erken aşama girişimlerin özellikle 2008 krizinden sonra geleneksel yollarla finansman ihtiyacını karşılamada yaşadığı güçlüklere etkili bir çözüm sunan kitle fonlama sistemi, zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldırarak girişimci ve yatırımcılara dijital bir yatırım ortamı sağlar. Girişimlere finansman sağlamanın yanı sıra, kitlenin tasarruflarını değerlendirerek uzun vadede getiri sağlayacak düzenli yatırım fırsatlarına ulaşmasını, dolayısıyla ekonomiye katılmasını sağlar. Sermayenin tabana yayılmasına imkan tanıyan paya dayalı kitle...

25.01.2022 Devamını oku

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Süreci Nasıl İşliyor?

Paya dayalı kitle fonlaması, kitlelerin fon ihtiyacı olan erken ve büyüme aşamasındaki girişimlere pay karşılığında ortak olmasına imkan tanıyarak yük...

14.12.2021 Devamını oku

Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile Girişimcilik Ekosisteminde Dijital Dönüşüm

Dijitalleşmenin etkisiyle girişimcilik ekosisteminin yapısı ve işleyişi dönüşüm yaşarken, girişimcilik ekosisteminin katkısıyla dijitalleşme artıyor....

18.11.2021 Devamını oku

Kitle Fonlamasının Dört Modeli

Kitle fonlamasında sıklıkla görülen dört model bağış bazlı, ödül bazlı, paya dayalı ve borçlanmaya dayalı olarak sıralanabilir. Bu dört model genellik...

18.11.2021 Devamını oku

Kitle Fonlaması: Dijital Finansman Yöntemi

Kitle fonlaması, çok sayıda kişi tarafından belirli bir amaca yönelik fon (para) toplanmasına imkan sağlayan finansman yöntemidir. 2021 Cambridge rapo...

14.12.2021 Devamını oku